ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070350
รหัส Smis 8 หลัก :
  24022011
รหัส Obec 6 หลัก :
  070350
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แปลงยาวพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Plaengyaopittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านทุ่งสะเดา
ตำบล :
  วังเย็น
อำเภอ :
  แปลงยาว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24190
โทรศัพท์ :
  0-3858-9123
โทรสาร :
  038589123
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/02/2536
อีเมล์ :
  Plaengyaoschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังเย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:34:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม


นายพเยาว์ เกตานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน