ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070351
รหัส Smis 8 หลัก :
  24022012
รหัส Obec 6 หลัก :
  070351
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  matthayomsiriwanwaree 3 Chachoengsao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน407
ตำบล :
  คลองตะเกรา
อำเภอ :
  ท่าตะเกียบ
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24160
โทรศัพท์ :
  0-3855-6062
โทรสาร :
  038556062
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2530
อีเมล์ :
  mastermsw3@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  null
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  null
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:32:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา


ว่าที่ร้อยเอกภูวเดช นิธิธานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน