ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070352
รหัส Smis 8 หลัก :
  24022013
รหัส Obec 6 หลัก :
  070352
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ก้อนแก้วพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  konkaewpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   38   บ้าน4
ตำบล :
  ก้อนแก้ว
อำเภอ :
  คลองเขื่อน
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  033050556
โทรสาร :
  033050556
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2532
อีเมล์ :
  kw.konkaew@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ก้อนแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08:45:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม


นางสาวไทรงาม ประมวลศิลป์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน