ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหาดสะแก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1025290020
รหัส Smis 8 หลัก :
  25010013
รหัส Obec 6 หลัก :
  290020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหาดสะแก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATHADSAKAE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านหาดสะแก
ตำบล :
  ท่างาม
อำเภอ :
  เมืองปราจีนบุรี
จังหวัด :
  ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  25000
โทรศัพท์ :
  0615355936
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2440
อีเมล์ :
  wskprachinschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขตคุณภาพเมือง 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่างาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:26:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหาดสะแก


ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสะแก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน