ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1025290045
รหัส Smis 8 หลัก :
  25010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  290045
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกป่าแพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkhokphapang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโคกป่าแพง
ตำบล :
  กบินทร์
อำเภอ :
  กบินทร์บุรี
จังหวัด :
  ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  25110
โทรศัพท์ :
  0899493246
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/07/2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขตคุณภาพกบินทร์บุรี3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์บุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มกราคม 2561 เวลา 13:38:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกป่าแพง


นายวชิระ สมจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกป่าแพง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน