ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวัฒนารังษี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1025290088
รหัส Smis 8 หลัก :
  25010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  290088
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวัฒนารังษี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watwattanarangsi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านนา
ตำบล :
  บ้านนา
อำเภอ :
  กบินทร์บุรี
จังหวัด :
  ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  25110
โทรศัพท์ :
  0-37480799
โทรสาร :
  037480799
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/11/2477
อีเมล์ :
  banna_2547@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 03:03:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวัฒนารังษี


นายปรีดา กำลังดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวัฒนารังษี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน