ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1025290125
รหัส Smis 8 หลัก :
  25010068
รหัส Obec 6 หลัก :
  290125
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankungprachasun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านกุง
ตำบล :
  บ่อทอง
อำเภอ :
  กบินทร์บุรี
จังหวัด :
  ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  25110
โทรศัพท์ :
  037-452719
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2446
อีเมล์ :
  25010068BK@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 14:54:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์


นายกสิณศิษฎ์ เงินนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน