ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่งาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1025290132
รหัส Smis 8 หลัก :
  25010258
รหัส Obec 6 หลัก :
  290132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไผ่งาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpaingam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านไผ่ชะเลือด
ตำบล :
  ไผ่ชะเลือด
อำเภอ :
  ศรีมโหสถ
จังหวัด :
  ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  25190
โทรศัพท์ :
  0
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2470
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีมโหสถ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไผ่ชะเลือด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 10:24:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไผ่งาม


นายคมกริช ทัพกิฬา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่งาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน