ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกพนมดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1025290137
รหัส Smis 8 หลัก :
  25010254
รหัส Obec 6 หลัก :
  290137
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกพนมดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanKokpanomdee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโคกพนมดี
ตำบล :
  โคกไทย
อำเภอ :
  ศรีมโหสถ
จังหวัด :
  ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  25190
โทรศัพท์ :
  0-3727-7006
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/05/2490
อีเมล์ :
  kpd_school1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขตคุณภาพศรีมโหสถ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13:56:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกพนมดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพนมดี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน