ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุสูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1025290144
รหัส Smis 8 หลัก :
  25010141
รหัส Obec 6 หลัก :
  290144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุสูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbusoong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบุสูง
ตำบล :
  นาดี
อำเภอ :
  นาดี
จังหวัด :
  ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  25220
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๘ มิถุนายน ๒๕๐๘
อีเมล์ :
  25010141dlit04@prachinburi2.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขตคุณภาพนาดี 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาดี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธันวาคม 2560 เวลา 07:34:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุสูง


นายบัญชา พันเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุสูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน