ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1025290149
รหัส Smis 8 หลัก :
  25010149
รหัส Obec 6 หลัก :
  290149
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสองห้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongsonghong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองสองห้อง
ตำบล :
  สะพานหิน
อำเภอ :
  นาดี
จังหวัด :
  ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  25220
โทรศัพท์ :
  037480032
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2506
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขตคุณภาพนาดี 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะพานหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 16:23:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง


นายพิพัฒน์ กล้าผจญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน