ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1025290166
รหัส Smis 8 หลัก :
  25010137
รหัส Obec 6 หลัก :
  290166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองตาหมื่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongtameun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคลองตาหมื่น
ตำบล :
  ทุ่งโพธิ์
อำเภอ :
  นาดี
จังหวัด :
  ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  25220
โทรศัพท์ :
  037-480095
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขตคุณภาพนาดี 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 03:33:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน