ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1025290179
รหัส Smis 8 หลัก :
  25010170
รหัส Obec 6 หลัก :
  290179
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองงูเหลือม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongnguleam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองงูเหลือม
ตำบล :
  บางพลวง
อำเภอ :
  บ้านสร้าง
จังหวัด :
  ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  25150
โทรศัพท์ :
  0-3745-7168
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  pimjuta23@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางพลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 17:44:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน