ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1025290204
รหัส Smis 8 หลัก :
  25010204
รหัส Obec 6 หลัก :
  290204
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดบ้านโง้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chum chon wat ban ngong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโง้ง
ตำบล :
  โพธิ์งาม
อำเภอ :
  ประจันตคาม
จังหวัด :
  ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  25130
โทรศัพท์ :
  0-3729-2988
โทรสาร :
  292988
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/05/2468
อีเมล์ :
  Bng02school@gtmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขตคุณภาพประจันตคาม 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์งาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2561 เวลา 10:41:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง


นายประสงค์ พรมวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน