ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองคุ้ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1025290221
รหัส Smis 8 หลัก :
  25010184
รหัส Obec 6 หลัก :
  290221
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองคุ้ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNONGKUM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านหนองคุ้ม
ตำบล :
  คำโตนด
อำเภอ :
  ประจันตคาม
จังหวัด :
  ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  25130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 สิงหาคม 2470
อีเมล์ :
  nkschool2011@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขตคุณภาพประจันตคาม 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำโตนด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:08:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองคุ้ม


นางสาวประไพ คำดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคุ้ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน