ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1025290287
รหัส Smis 8 หลัก :
  25012023
รหัส Obec 6 หลัก :
  290287
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพรหมประสิทธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpromprasit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเกาะยายหนัก
ตำบล :
  หนองแก้ว
อำเภอ :
  ประจันตคาม
จังหวัด :
  ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  25130
โทรศัพท์ :
  037578451
โทรสาร :
  037578451
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤษภาคม 2502
อีเมล์ :
  ws.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  200
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:57:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์


นายปรีชา ช่างกลึง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน