ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีมหาโพธิ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1025290288
รหัส Smis 8 หลัก :
  25012024
รหัส Obec 6 หลัก :
  290288
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีมหาโพธิ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Srimahaphot
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านโคกขวาง
ตำบล :
  ศรีมหาโพธิ
อำเภอ :
  ศรีมหาโพธิ
จังหวัด :
  ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  25140
โทรศัพท์ :
  0-3727-9200
โทรสาร :
  037279436
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มิถุนายน 2498
อีเมล์ :
  srimahaphotschool@yahoo
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีมหาโพธิ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 14:33:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีมหาโพธิ


นายพาดี ฉิมพาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน