ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1025290289
รหัส Smis 8 หลัก :
  25012025
รหัส Obec 6 หลัก :
  290289
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กรอกสมบูรณ์วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kroksomboonwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านกรอกสมบูรณ์
ตำบล :
  กรอกสมบูรณ์
อำเภอ :
  ศรีมหาโพธิ
จังหวัด :
  ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  25140
โทรศัพท์ :
  037452528
โทรสาร :
  037452527
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มีนาคม 2535
อีเมล์ :
  ksb_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กรอกสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 15:45:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม


นายไพบูลย์ ทองเฟื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน