ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170002
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010002
รหัส Obec 6 หลัก :
  170002
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังทิพย์พันธาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watwangthipphantaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านวังรี
ตำบล :
  เขาพระ
อำเภอ :
  เมืองนครนายก
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26000
โทรศัพท์ :
  037-316263
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤษภาคม 2500
อีเมล์ :
  watwangthip.p@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 20:42:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม


นางสาวปริยาภัทร แสงอรุณรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน