ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170005
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  170005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  somboonsamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านปากช่อง
ตำบล :
  เขาพระ
อำเภอ :
  เมืองนครนายก
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26000
โทรศัพท์ :
  037316227
โทรสาร :
  037316227
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:03:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน