ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังไทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170006
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010024
รหัส Obec 6 หลัก :
  170006
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังไทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wadwangsai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านวังไทร
ตำบล :
  บ้านใหญ่
อำเภอ :
  เมืองนครนายก
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26000
โทรศัพท์ :
  037-315095
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/11/2497
อีเมล์ :
  Kroonatta@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.นครนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:08:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังไทร


นายณัฐฐฐิฐกาญจน์ ม่วงกลิ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังไทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน