ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันตยาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170007
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010035
รหัส Obec 6 หลัก :
  170007
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสันตยาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  santayaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านหนองแสนตอ
ตำบล :
  พรหมณี
อำเภอ :
  เมืองนครนายก
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26000
โทรศัพท์ :
  037-313557
โทรสาร :
  037313557
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 เมษายน 2481
อีเมล์ :
  watsantayaramschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มที่ ๑๐ โรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรหมณี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:42:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสันตยาราม


นายปรีชา ย้อยศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันตยาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน