ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170009
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  170009
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanKhlong3 Darunsuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านคลอง 3
ตำบล :
  ดอนยอ
อำเภอ :
  เมืองนครนายก
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26000
โทรศัพท์ :
  037-350014
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2494
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนยอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 11:17:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)


นายไพฑูรย์ จันทะโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน