ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170013
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  170013
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watthasai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านท่าทราย
ตำบล :
  ท่าทราย
อำเภอ :
  เมืองนครนายก
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26000
โทรศัพท์ :
  037-615625
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2461
อีเมล์ :
  thasaischool3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:23:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าทราย


นายเรืองสิริศักดิ์ โสบ้านบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน