ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170029
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010019
รหัส Obec 6 หลัก :
  170029
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanmuangnakhonnayok ( sriprachanakhon) School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวังกระโจม
ตำบล :
  ท่าช้าง
อำเภอ :
  เมืองนครนายก
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26000
โทรศัพท์ :
  037-311526
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2464
อีเมล์ :
  muangnayok19@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 14:29:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)


นายบัญชา พรหมขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน