ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลนครนายก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170034
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010023
รหัส Obec 6 หลัก :
  170034
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลนครนายก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANNAKHONNAYOK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  นครนายก
อำเภอ :
  เมืองนครนายก
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26000
โทรศัพท์ :
  037315107
โทรสาร :
  037315107
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 มกราคม 2493
อีเมล์ :
  anubannakhonnayok@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อนุบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นครนายก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:55:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลนครนายก


นางสาวสุภาพร วงษ์เหรียญทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน