ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองทองทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170035
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010006
รหัส Obec 6 หลัก :
  170035
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองทองทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongthongsai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านดงละคร
ตำบล :
  ดงละคร
อำเภอ :
  เมืองนครนายก
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26000
โทรศัพท์ :
  037-316933
โทรสาร :
  037316931
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2465
อีเมล์ :
  thatri_in@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  Lan ภายในองค์กร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงละคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 08:05:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองทองทราย


นายธาตรี อินยะฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองทองทราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน