ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพราหมณี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170047
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010045
รหัส Obec 6 หลัก :
  170047
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพราหมณี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watprammanee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านพราหมณี
ตำบล :
  สาริกา
อำเภอ :
  เมืองนครนายก
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26000
โทรศัพท์ :
  037-386219
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  06/05/2482
อีเมล์ :
  pnschool33@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สาริกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 12:10:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพราหมณี


นายกระแส สุขพูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพราหมณี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน