ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคีรีวัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170048
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  170048
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคีรีวัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  keereewanschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคีรีวัน
ตำบล :
  ศรีนาวา
อำเภอ :
  เมืองนครนายก
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26000
โทรศัพท์ :
  037-384129
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พฤศจิกายน 2498
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีนาวา, หินตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีนาวา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:15:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคีรีวัน


นายศศิธร สาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน