ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าด่าน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170049
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010053
รหัส Obec 6 หลัก :
  170049
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าด่าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THADAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านท่าด่าน
ตำบล :
  หินตั้ง
อำเภอ :
  เมืองนครนายก
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26000
โทรศัพท์ :
  037-384262
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 สิงหาคม 2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หินตั้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:58:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าด่าน


นายพัฒนาการ จิตรมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าด่าน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน