ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170055
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010082
รหัส Obec 6 หลัก :
  170055
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thonglang suckchomwittayakhom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านทองหลาง
ตำบล :
  ทองหลาง
อำเภอ :
  บ้านนา
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26110
โทรศัพท์ :
  0625053939
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2465
อีเมล์ :
  watthonglangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทองหลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09:29:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน