ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170058
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010080
รหัส Obec 6 หลัก :
  170058
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโบสถ์เจริญธรรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATBOTJALENTAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหัวถนน
ตำบล :
  ทองหลาง
อำเภอ :
  บ้านนา
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26110
โทรศัพท์ :
  037-308436
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิ.ย.2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.นย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทองหลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 18:36:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน