ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170060
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010084
รหัส Obec 6 หลัก :
  170060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watleykhathammakit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบางอ้อใหม่
ตำบล :
  บางอ้อ
อำเภอ :
  บ้านนา
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26110
โทรศัพท์ :
  0813830518
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2459
อีเมล์ :
  saowarop1220@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางอ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 06:41:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)


นางเสาวรภย์ ญาณสุธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน