ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170064
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010089
รหัส Obec 6 หลัก :
  170064
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthongyoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตรอกกระเบา
ตำบล :
  บ้านนา
อำเภอ :
  บ้านนา
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26110
โทรศัพท์ :
  037-381822
โทรสาร :
  037381822
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  watthongyoischool.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:28:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)


นายสุวัฒน์ สุขชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน