ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170071
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010104
รหัส Obec 6 หลัก :
  170071
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพิกุลแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watphikunkaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านพิกุลแก้ว
ตำบล :
  พิกุลออก
อำเภอ :
  บ้านนา
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26110
โทรศัพท์ :
  037-381821
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2545
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พิกุลออก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:40:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว


นายสัมพันธ์ ญาณสุธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน