ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170081
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010107
รหัส Obec 6 หลัก :
  170081
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankaodin sangsawangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเขาดิน
ตำบล :
  ศรีกะอาง
อำเภอ :
  บ้านนา
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2545
อีเมล์ :
  khaodin.nyk@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีกะอาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 12:13:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)


นายรัตนชัย วิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน