ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาหัวนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170083
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  170083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาหัวนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBan Khaohuana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเขาหัวนา
ตำบล :
  เขาเพิ่ม
อำเภอ :
  บ้านนา
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26110
โทรศัพท์ :
  037-350004
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2510
อีเมล์ :
  khaohuana@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาเพิ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 15:42:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาหัวนา


นายสมชาย นาคนัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหัวนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน