ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170084
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010093
รหัส Obec 6 หลัก :
  170084
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphokaewbenchataram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโพธิ์แก้ว
ตำบล :
  บ้านพริก
อำเภอ :
  บ้านนา
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26110
โทรศัพท์ :
  037-394004
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 January 1943
อีเมล์ :
  watphokaew.pkb@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านพริก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2562 เวลา 11:01:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม


นางละอองดาว พรายงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน