ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพรหมเพชร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170098
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010061
รหัส Obec 6 หลัก :
  170098
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพรหมเพชร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watprompetch
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวัดพรหมเพชร
ตำบล :
  โคกกรวด
อำเภอ :
  ปากพลี
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26130
โทรศัพท์ :
  037-397471
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กรกฏาคม 2465
อีเมล์ :
  Paiboon_ny@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกกรวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:57:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพรหมเพชร


นายไพบูลย์ คนเสงี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมเพชร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน