ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงแขวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170099
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010058
รหัส Obec 6 หลัก :
  170099
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงแขวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandongkawn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านดงแขวน
ตำบล :
  เกาะหวาย
อำเภอ :
  ปากพลี
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26130
โทรศัพท์ :
  037-399863
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 เมษายน 2483
อีเมล์ :
  bandongkwan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนอำเภอปากพลี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะหวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:33:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงแขวน


นางทรงศิลป์ สังออน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแขวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน