ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะกา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170100
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010062
รหัส Obec 6 หลัก :
  170100
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเกาะกา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkohka
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเกาะกา
ตำบล :
  ท่าเรือ
อำเภอ :
  ปากพลี
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26130
โทรศัพท์ :
  037-616432
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2471
อีเมล์ :
  watkohka.ac@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10:25:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเกาะกา


นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะกา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน