ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งเข้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170111
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010072
รหัส Obec 6 หลัก :
  170111
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุ่งเข้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbungke
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบุ่งเข้
ตำบล :
  หนองแสง
อำเภอ :
  ปากพลี
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26130
โทรศัพท์ :
  037616637
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11ตุลาคม2483
อีเมล์ :
  tassaneejitchuay30@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:50:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเข้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน