ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170115
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010116
รหัส Obec 6 หลัก :
  170115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านทำนบ
ตำบล :
  ชุมพล
อำเภอ :
  องครักษ์
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26120
โทรศัพท์ :
  0982857978
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  banthamnob01@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมพล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 12:55:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)


นางสาวบุษบา อามีน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน