ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดประสิทธิเวช
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170119
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010120
รหัส Obec 6 หลัก :
  170119
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดประสิทธิเวช
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watprasit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบางปลากด
ตำบล :
  บางปลากด
อำเภอ :
  องครักษ์
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26120
โทรศัพท์ :
  037-392844
โทรสาร :
  037392844
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางปลากด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 14:26:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดประสิทธิเวช


นางอรวรรณ อยู่ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสิทธิเวช

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน