ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์แทน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170120
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010139
รหัส Obec 6 หลัก :
  170120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์แทน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Phothaen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโพธิ์แทน
ตำบล :
  โพธิ์แทน
อำเภอ :
  องครักษ์
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26120
โทรศัพท์ :
  037-613426
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 เม.ย. 2478
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์แทน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13:23:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์แทน


นายรังสิวุฒิ ป่าโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แทน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน