ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170124
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010112
รหัส Obec 6 หลัก :
  170124
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUM CHON WAT CHIAW O SOT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้าน-
ตำบล :
  คลองใหญ่
อำเภอ :
  องครักษ์
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26120
โทรศัพท์ :
  037-391304
โทรสาร :
  037391304
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 เมษายน 2478
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศุนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์พัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 19:01:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ


นางพัทยา เจริญศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน