ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170125
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010117
รหัส Obec 6 หลัก :
  170125
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทวีพูลรังสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thaweepoon Rungsan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านคลอง 29
ตำบล :
  ทรายมูล
อำเภอ :
  องครักษ์
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26120
โทรศัพท์ :
  037-335279
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2542
อีเมล์ :
  thaweepoon@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทรายมูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 15:30:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์


นายชัยวัฒน์ โคกกระชาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน