ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170135
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010146
รหัส Obec 6 หลัก :
  170135
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklong22school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบึงกล่ำ
ตำบล :
  ศีรษะกระบือ
อำเภอ :
  องครักษ์
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  Banklong22school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศีรษะกระบือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  61 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10:36:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)


นางสาวอุษณีย์ รักซ้อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน