ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170138
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010147
รหัส Obec 6 หลัก :
  170138
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anuban Ongkharak School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  องครักษ์
อำเภอ :
  องครักษ์
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26120
โทรศัพท์ :
  037-391363
โทรสาร :
  037391685
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2496
อีเมล์ :
  anuban.ok@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:34:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)


นายวินัย อ่ำประเวทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน