ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอรุณรังษี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170144
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010124
รหัส Obec 6 หลัก :
  170144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอรุณรังษี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Arun Rang Si
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบางลูกเสือ
ตำบล :
  บางลูกเสือ
อำเภอ :
  องครักษ์
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/04/2451
อีเมล์ :
  arun26010124@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางลูกเสือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 11:12:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอรุณรังษี


นายสุวรรณ สีหาอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรุณรังษี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน